Kowloon Walled City: život u anarhiji

Ozloglašeni Kowloon Walled City (Utvrđeni grad u Kaulunu) bio je grad u gradu, kolonija u koloniji, zona sumraka netaknuta zakonima i samoregulisani skvot koji je na vrhuncu razvoja bio najgušće naseljena tačka na planeti. Gustina naseljenosti u ovom kvartu površine 4 fudbalska terena bila je 1 255 000 ljudi po kvadratnom kilometru. Poređenja radi, žitelji […]

Kowloon Walled City: život u anarhiji Read More »