Politika kolačića

Koristimo kolačiće (eng. cookies) kako bismo omogućili pravilno funkcionisanje sajta i kako bismo unapredili korisničko iskustvo posetilaca – prikupljanjem informacija o korišćenju sajta (statistika). Kolačići su informacije, odnosno mali tekstualni fajlovi koje sajt šalje računaru preko kog posetilac pristupa sajtu.

Postoji više vrsta kolačića koji mogu da se čuvaju na uređaju ili pretraživaču tokom određenog, dužeg ili kraćeg, vremenskog perioda. Kolačići sesija se brišu sa zatvaranjem pretraživača, a trajni ostaju dok ne budu izbrisani ili dok ne istekne predefinisani period čuvanja.

Informacije koje prikupljamo ne služe za identifikaciju pojedinaca, iako mogu uključivati informacije o vama, vašim pretragama, digitalnim uređajima koje koristite – zarad pravilnog funkcionisanja i personalizovanog iskustva korišćenja sajta. Pošto poštujemo vašu privatnost, kolačiće možete da odbijete. To neće onemogućiti pristup sajtu, ali može uticati na stepen kvaliteta korisničkog iskustva.

Vrste kolačića:

Kolačići sesije – brišu se čim se zatvori pretraživač.

Trajni kolačići – ostaju na računaru dok ne budu obrisani ili dok ne istekne predefinisani rok čuvanja.

Kolačići prve strane – postavlja ih sajt Priče sa istoka.

Kolačići trećih strana – kolačići postavljeni na sajt Priče sa istoka od strane partnerskih sajtova za oglašavanje. Koriste se za personalizovanje sadržaja i statistiku, ne čuvaju direktno lične podatke, ali identifikuju pretraživače i uređaje.


Kako koristimo kolačiće?

Neophodni kolačići su neophodni za ispravno funkcionisanje sajta i ne čuvaju nikakve identifikacione podatke o ličnosti.

Kolačići performansi nam služe da pratimo posete sajtu – da znamo koje su stranice najposećenije, odnosno najmanje posećene, kao i da pratimo kretanje posetilaca na sajtu. Sve informacije koje se ovim putem prikupljaju su anonimne. Ovi kolačići mogu biti isključeni.

Funkcionalni kolačići služe za viši nivo personalizacije i bolje funkcionisanje sajta. Možemo da ih postavimo mi ili treća strana čije usluge koristimo na našim stranicama. Ovi kolačići mogu biti isključeni, ali neke usluge će biti onemogućene.

Sigurnosni kolačići služe za otkrivanje prevare ili pokušaja neovlašćenog pristupa podacima.

Marketing kolačiće možemo da postavimo na naš sajt preko partnerskih sajtova za oglašavanje koji prave profile vaših interesovanja kako bi prikazali što relevantnije reklame na drugim sajtovima. Oni ne čuvaju direktno lične podatke, ali identifikuju tvoj pretraživač i uređaj. Ovi kolačići mogu biti isključeni i u tom sluaju nas nećete viđati među reklamama na drugim sajtovima.